ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาและให้คำปรึกษาด้านศัลยกรรมทั่วไปซึ่งเป็นโรคที่ต้องได้รับการ
รักษาทางการผ่าตัดทั้งในภาวะเร่งด่วนฉุกเฉินอุบัติเหตุรวมถึงโรคที่ไม่เร่งด่วนแต่จำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์
เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งการผ่าตัดโดยทั่วไปและการผ่าตัดผ่านทางกล้องขนาดเล็ก ซึ่งผู้ป่วยจะมีบาดแผลเล็กความเจ็บปวดน้อยพักฟื้นในเวลาสั้นสามารถกลับไปทำงานได้เร็วมีทีมแพทย์และบุคคลากรที่จะ
ให้คำแนะนำข้อมูลทางการแพทย์ที่ถูกต้องรอบด้านก่อนตัดสินใจที่จะทำการผ่าตัดมีทีมแพทย์และพยาบาลด้านวิสัญญีเพื่อ
ดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังการผ่าตัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

การบริการ
ตรวจและรักษาโรคในภาวะเร่งด่วนฉุกเฉินโรคที่ทำให้เกิดการปวดท้องอย่างรุนแรงและการอักเสบในช่องท้องอย่าง
รุนแรง เช่นไส้ติ่งอักเสบแผลโรคกระเพาะอาหารทะลโรคไส้เลื่อนที่เกิดการอุดตันโรคริดสีดวงทวารหนักที่ยื่นออกมา
ปวดและดันกลับไม่ได้ โรคฝีหนองอักเสบต่างๆที่ต้องได้รับการผ่าตัดระบาย เป็นต้น
ตรวจรักษาและบริการโรคทางด้านอุบัติเหตุให้บริการรักษาผู้ป่วยจากอุบัติเหตุบาดแผลต่างๆมีรถพยาบาลทีมแพทย์และ
พยาบาลฉุกเฉินพร้อมให้บริการตลอด 24 ชม.
ตรวจและรักษาโรคในภาวะไม่เร่งด่วนฉุกเฉินโรคที่ต้องได้รับการผ่าตัดรักษาเช่นนิ่วในถุงน้ำดีไส้เลื่อนเส้นเลือดขอด
ขนาดใหญ่ ริดสีดวงทวารหนักขนาดใหญ่ ก้อน และเนื้องอกตามร่างกาย โรคแผลในกระเพาะอาหาร มะเร็ง เป็นต้น
สถานที่และเครื่องมือทางการแพทย์
ห้องตรวจทางด้านศัลยกรรม
ห้องผ่าตัดเล็ก และ ห้องผ่าตัดใหญ่
ห้องพักฟื้น
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการผ่าตัดที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน
การให้บริการ การผ่าตัดแบบปกติทั่วๆไป เช่น
รคหลอดอาหารตีบ, มะเร็ง, สิ่งแปลกปลอมในหลอดอาหาร
รคระบบทางเดินอาหาร, ตับ, ถุงน้ำดี, ตับอ่อน
โรคทางลำไส้ใหญ่ เช่น ไส้ติ่ง, ไส้เลื่อน, ภาวะอุดตันจากมะเร็ง, ติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่, เลือดออก, ลำไส้ใหญ่ทะลุ,
ริดสีดวงทวารหนัก, ฝีคัณฑสุตร, มะเร็งทวารหนัก, ปวดทวารหนัก และคันทวาร
โรคพิการแต่กำเนิด เช่น ไม่มีรูทวาร, หลอดอาหารผิดปกติ, ผนังหน้าท้องไม่มี, ไส้เลื่อน, นิ่วในถุงอัณฑะ,
อัณฑะไม่อยู่ในถุงอัณฑะแต่กำเนิด
โรคที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจร ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ตกจากที่สูง


เพื่อให้การแสดงผลที่ถูกต้องควรใช้ Chrome, Firefox, IE10