ศูนย์รักษาโรคกระดูกและข้อ โรงพยาบาลสหเวชพิจิตร... เพราะร่างกายของคนเรามีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ โครงสร้างของร่างกายโดยเฉพาะโครงสร้างกระดูกและข้อ ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว จึงนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งความผิดปกติของกระดูกและข้อจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุหรือแม้แต่ช่วงวัยของอายุที่เปลี่ยนไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะกระดูก
และข้อทั้งสิ้น ดังนั้นโครงสร้างของร่างกายต้องประสบกับปัญหาดังกล่าว อาจจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตประจำวัน และการทำงานติดขัดไม่ราบรื่นเท่าที่ควร

     โรคกระดูก และข้อสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย อาทิภาวะกระดูกสันหลังคดจากความผิดปกติของกระดูกตั้งแต่กำเนิด หรือเกิดขึ้นเองในภายหลัง เช่น โรคข้อเสื่อม (Degenerative Joint Disease) ซึ่งนับเป็นกลุ่มโรคที่คุกคามผู้สูงอายุมากที่สุด นอกจากนี้ยังอาจเกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเช่นหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนอันเนื่องมากจากน้ำหนักตัวที่
มากเกินไป หรือยกของหนักผิดวิธี การบาดเจ็บของกระดูกและเส้นเอ็น การติดเชื้อตลอดจนเนื้องอกของกระดูกสันหลัง ดังนั้นอาการของโรคจึงขึ้นอยู่กับสาเหตุ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะทำการตรวจวินิจฉัย เพื่อพิจารณาถึงแนวทางในการรักษาที่ถูกต้อง

การให้บริการของสถาบันกระดูกและข้อ...
การรักษาโรคทางกระดูกสันหลัง
การรักษาโรคข้อ เช่น ข้อเข่า ข้อไหล่ ข้อสะโพก ข้อมือ
การรักษาโรคกล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น
การรักษากระดูกหัก และข้อเคลื่อน
การรักษาความผิดปกติทางโครงสร้างของร่างกาย ทั้งในเด็ก และผู้ใหญ่
การรักษาภาวะความเสื่อมถอยของสมรรถภาพของร่างกายตามกาลเวลา
การรักษาโรคกระดูกอันสืบเนื่องมาจากความผิดปกติของการทำงานของเซลล์กระดูกรวมถึงภาวะกระดูกพรุน
การรักษาอาการปวด หรือบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทั้ง ข้อเข่า ข้อไหล่ ข้อมือ และข้อเท้า
การผ่าตัดแก้ไขความพิการ แขน ขา ในผู้ป่วยเด็ก
การผ่าตัดแก้ไขกระดูกผิดรูป
การผ่าตัดข้อเข่าเทียม ข้อไหล่เทียม ข้อสะโพกเทียม
การผ่าตัดรักษาโรคเนื้องอกกระดูก
และอื่น ๆ อีกมากมาย
เพื่อให้การแสดงผลที่ถูกต้องควรใช้ Chrome, Firefox, IE10