ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
เลขที่ 2/158 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
(056)-612791,(056)-612792,(056)-651246,(056)-612096
(056)-612795,(056)-612794
SVH@SAHAVEJ.COM
http://www.sahavej.com
หากท่านมีคำแนะนำติชมกับทางโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลยินดีน้อมรับฟัง และท่านสามารถ
ส่งแนะนำ/ติชมมาได้ที่ E-Mail Address : SVH@SAHAVEJ.COM
เพื่อให้การแสดงผลที่ถูกต้องควรใช้ Chrome, Firefox, IE10