เพื่อให้การแสดงผลที่ถูกต้องควรใช้ Chrome, Firefox, IE10
โรงพยาบาลสหเวช
โรงพยาบาลสหเวชร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทยขอเชิญชาวพิจิตรตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี(HbsAg) ฟรี!
ในโครงการ "คนเหนือ รักตับ" ครั้งที่ 1

- วันที่ 26 ก.ค. 60 เวลา 08.00 - 16.00 น.
- วันที่ 27 ก.ค. 60 เวลา 08.00 - 16.00 น.

ให้บริการตรวจ ฟรี ! ณ ชั้น 1 รพ.สหเวช(จำกัดจำนวน 2วัน 100 ท่านเท่านั้น)
พร้อมกับโปรโมชั่น ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอับเสบบี ในราคาพิเศษ


*ข้อแนะนำ*
ตรวจ - ดูว่าตนเองมีเชื้อหรือภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบีหรือไม่
ฉีด - ถ้าไม่มีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบีควรฉีดวัคซีนป้องกัน