ติดต่อสมัครงานทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ฝ่ายธุรการ(ชั้น2) ตั้งแต่เวลา 8.30 ถึง 17.00 น.
โทรศัพท์ (056)-612096 ต่อ 217


ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
ทุกเพศ อายุ 20-30 ปี
 
วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 
มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และการสืบค้นข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี
 
มีความสามารถรติดต่อประสานงานกับบุคคลในหน่วยงานเดียวกัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 
หากมีประสบณ์การทำงานในด้านงานธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 20 กรกฎาคม 2560
 
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

เพื่อให้การแสดงผลที่ถูกต้องควรใช้ Chrome, Firefox, IE10