อย่าประมาท...โรคไข้หวัดใหญ่
หน้าหนาว
โดยปกติ โรคไข้หวัดใหญ่มักเกิด
ขึ้นได้ตลอดทั้งปีแต่ส่วนใหญ่พบ
ว่าในช่วงปลายฝนต้นหนาว..
ภาวะไตวายเฉียบพลัน
คือ ภาวะที่ไตแยกน้ำ ปัสสาวะ
น้อยกว่า ๔๐๐ มิลลิลิตรต่อวัน
โดยอาการปัสสาวะน้อยนี้เกิดขึ้น
ทันทีสาเหตุที่สำคัญ...
อาหารบํารุงสายตา
ดวงตาคืออวัยวะที่สำคัญที่สุด
ของร่างกาย อย่าปล่อยให้ดวงตา
เสื่อมสภาพไปก่อนวัยงั้น
เรามากินundefinedอาหาร...
++อ่านทั้งหมด++
บุหรี่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจแน่
หรือ ?
จากรายงานการศึกษาในสหรัฐ
อเมริกา พบว่าในกลุ่มผู้สูบบุหรี่
โอกาสหรือความเสี่ยงต่อการ..
++อ่านทั้งหมด++
โรคภูมิแพ้ตา อาการของภูมิแพ้อย่างหนึ่ง
โรคภูมิแพ้ของตานั้นเป็นอาการ
ของภูมิแพ้อย่างหนึ่งสามารถ เกิดได้แทบทุกส่วนของดวงตา
ตั้งแต่ เปลือกตาหนังตา ไปจน...
++อ่านทั้งหมด++
ประเภทของการผ่าตัดทำเลสิค
PRKเป็นการรักษาโดยจะขูดผิว
กระจกตาออกก่อนยิงเลเซอร์ เหมาะสำหรับผุ้มีสายตาผิดปกติ
ไม่มาก(ไม่ควรเกิน4.00D)
หรือ...
++อ่านทั้งหมด++
คิดจะท้อง ... ต้องตรวจสักครั้ง
การวางแผนที่จะมีลูกน้อยเพื่อเป็น
โซ่ทองคล้องใจเติมเต็มชีวิตครอบ
ครัวให้สมบูรณ์นั้น นอกเหนือจาก
ความรักที่ก่อเกิด...
++อ่านทั้งหมด++
ทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำ
ปี ???
หลายท่านอาจเคยตั้งคำถามว่า
ทำไมต้องตรวจสุขภาพทุกปี ทั้งที่ร่างกายก็ยังแข็งแรงดี
++อ่านทั้งหมด++
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน สำคัญแค่ไหน?
ทำไมเราจึงจำเป็นต้องตรวจสุข
ภาพก่อนแต่งงาน ปัจจุบันการ
ตรวจสุขภาพก่อน
แต่งงานถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก...
++อ่านทั้งหมด++
ตรวจสุขภาพให้พร้อมก่อนตั้ง
ครรภ์
การเริ่มต้นทำอะไรในชีวิตทุก อย่างต้องมีการวางแผนเพื่อให
้เรื่องนั้นๆ ประสบความสำเร็จ
อย่างเรื่องการตั้ง...
++อ่านทั้งหมด++
มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็ง ที่พบมากเป็นอันดับ 2 ในสตรีไทยรองลงมาจากมะเร็ง
เต้านม พบได้ตั้งแต่วัยสาวอายุ
ก่อน 30 ปี...
++อ่านทั้งหมด++
ภัยร้ายแรงกับการกินยา
ภัยร้ายแรงกับการกินยา
++อ่านทั้งหมด++
เพื่อให้การแสดงผลที่ถูกต้องควรใช้ Chrome, Firefox, IE10