จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
http://www.sahavej.com
widgets good tracking
เพื่อให้การแสดงผลที่ถูกต้องควรใช้ Chrome, Firefox, IE10
คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ
พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา
โรคหัวใจโดยแพทย์เฉพาะทาง
คลิกเพื่อดู
 
คลินิกกายภาพบำบัด
คลิกเพื่อดู
 
 
อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ
"จะดีแค่ไหน ถ้าสามารถเห็นเจ้าตัวน้อยได้ใกล้ขึ้น
ก่อนที่จะออกมาลืมตาดูโลก"
   คลิกเพื่อดู
   
"องค์กรพันธมิตรนมแม่โลก”
(World Alliance for Breastfeeding Action หรือ WABA)
   คลิกเพื่อดู
   
ให้บริการด้วยห้องพักที่หลากหลาย
     อาทิ ห้องวีไอพี ,ห้องวีไอพี วีไอพี,      และห้องไอซียูด้วยสิ่งอำนวยความ
     สะดวกที่ครบครัน
ให้บริการตรวจวินิจฉัย ด้วยทีมแพทย์           ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางมากกว่า 20 ท่าน      ที่พร้อมจะให้บริการรักษาผู้ป่วยอย่าง
     เต็มความสามารถ ตลอด 24 ชม.
ให้บริการคลินิกเฉพาะทางที่หลาก
     หลายพร้อมเทคโนโลยีทางการรักษาที่
     ก้าวหน้า เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
     ตามมาตรฐานระดับสากล